Làm thế nào để chuyển đổi cơ cấu phòng ?

Support 1

Cập nhật Lần cuối 2 tháng trước

Mô tả : Trong một số trường hợp, khách sạn có sự thay đổi về cơ cấu phòng. Ví dụ : đổi phòng R-601 từ loại Twin Room sang loại Phòng 03 giường, đồng thời giữ nguyên các đặt phòng (booking) đã có của phòng R-601. 

Làm thế nào để chuyển đổi phòng sang loại phòng khác và vẫn giữ nguyên các đặt phòng ? 


Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển phòng.

Chuyển phòng là một tính năng cho phép bạn thực hiện chuyển một phòng vật lý từ loại phòng này sang loại phòng khác, đồng thời giữ nguyên các đặt phòng đang có của phòng được chuyển. 

Bước 1 : Truy cập Cài đặt/Danh sách loại phòng. Bấm chọn Loại phòng có chứa phòng cần chuyển đổi

Bước 2 : Trong màn hình chi tiết loại phòng. Chọn mục "Phòng ở", bấm vào biểu tượng chuyển phòng ở phòng cần thực hiện chuyển đổi

Bước 2 : Chọn phương án thực hiện chuyển phòng. 
  • Chuyển đến một loại phòng đang có : Phòng sẽ được chuyển vào một trong những loại phòng đang có của khách sạn
  • Tách thành một loại phòng mới : Hệ thống sẽ tự động tạo loại phòng mới và chuyển phòng này sang loại phòng mới tạo 

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, hãy lựa chọn phương án phù hợp và bấm Đồng Ý để bắt đầu chuyển phòng .

Vui lòng đợi hệ thống chuyển phòng trong giây lát và không đóng trình duyệt khi hệ thống đang thực hiện

Kết quả sau khi thực hiện chuyển phòng. Phòng đã được chuyển đến loại phòng mong muốn. Các đặt phòng vẫn được giữ nguyên để giúp bạn theo dõi đặt phòng cho khách. 

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 người đã thích bài viết này

Bạn vẫn cần trợ giúp? Nhắn tin cho Chúng tôi